Forskning og udvikling

Vore medarbejdere i Product Technology Center er højt kvalificerede og vore topmoderne laboratorium og pilotfabrik er udstyret til at producere nye produkter, som testes i vores egne testfaciliteter. Dette forsyner vore kunder med fleksibilitet og hurtighed i forbindelse med udviklingsprojekter og holder produktionsomkostningerne på et minimalt niveau.

Fokus på effektive metoder til udvikling af ny emballering har resulteret i kortere udviklingstider i forbindelse med nye produkter.

Forsknings- og udviklingsafdelingen er involveret i flere forskellige langsigtede produktudviklingsprojekter med eksterne samarbejdspartnere vedrørende fremtidens generation af emballageteknologi.

For at sikre det nødvendige niveau af viden, er kontakten til andre videnscentre i Europa samt andre steder i udlandet blevet yderligere udvidet og styrket over årene.