Historie

Selskabet blev i 1955 stiftet af de danske mejeriers fællesorganisationer og hed i begyndelsen Mejeribrugets Emballagefabrik Amba. Først 10 år senere, i 1965, blev navnet ændret til Danapak.

Man begyndte med at overtage Jyderup Savværk, der lavede lurmærkede stave til smørdritler.
I de følgende år udviklede selskabet sig til en vidtforgrenet emballagekoncern med produkter
inden for fleksible materialer, kartonnage, plast og bølgepap.

I 1959 overtages produktionen af lurmærket pergament. Fabrikken i Slagelse blev taget i brug
i 1978, og siden har fabrikken udviklet sig i etaper. Den seneste større udvidelse fandt sted i 1999.

I dag har fabrikken stor ekspertise inden for co-extrudering, laminering og dybtryk.

Fabrikken i Horsens blev overtaget fra familiefirmaet August Laursen i 1989 og i dag foregår
al produktion af flexotryk her foruden en del dybtryk.

Odense fabrikken “Nordfoil – Odense Flexibel” blev overtaget i 1991. I 1999 blev produktionen
overflyttet til de andre fabrikker – primært Slagelse.

Odense kontoret blev endegyldigt lukket i 2007.

Et joint-venture grundlagt mellem Danapak A/S og Østrigske Constantia Packaging
blev afsluttet d. 1 april 2009.

Selskabet er idag 100% ejet af Schur Flexibles Group.